Návrh nového územního plánu, září 2011

Soubory z elektronické úřední desky Magistrátu města Zlína, byly zveřejněny v srpnu a projednávány v září 2011.

*.pdf [PDF, 481 kB]
Veřejná vyhláška

*.pdf [PDF, 1 MB]
Textová část návrhu Územního plánu Zlína

*.pdf [PDF, 1,5 MB]
Textová část odůvodnění územního plánu

*.pdf [PDF, 285 kB]
Odůvodnění projednání územního plánu zpracované pořizovatelem

*.pdf [PDF, 544 kB]
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu územního plánu

*.pdf [PDF, 7,4 MB]
Hlavní výkres - západní polovina území

*.pdf [PDF, 7,9 MB]
Hlavní výkres - východní polovina území

*.pdf [PDF, 4,8 MB]
Výkres základního členění území - západní polovina území

*.pdf [PDF, 5,3 MB]
Výkres základního členění území - východní polovina území

*.pdf [PDF, 2,2 MB]
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - severní část území

*.pdf [PDF, 4,2 MB]
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - střední část území

*.pdf [PDF, 1,8 MB]
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - jižní část území

*.pdf [PDF, 5,9 MB]
Ochrana a rozvoj hodnot území - západní polovina území

*.pdf [PDF, 5,9 MB]
Ochrana a rozvoj hodnot území - východní polovina území

*.pdf [PDF, 5,3 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - koordinační výkres - severní část území

*.pdf [PDF, 13,5 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - koordinační výkres - střední část území

*.pdf [PDF, 4,4 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - koordinační výkres - jižní část území

*.pdf [PDF, 7,2 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres dopravní infrastruktury - západní polovina území

*.pdf [PDF, 7,6 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres dopravní infrastruktury - východní polovina území

*.pdf [PDF, 5,8 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres zásobování vodou - západní polovina území

*.pdf [PDF, 6,2 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres zásobování vodou - východní polovina území

*.pdf [PDF, 6,7 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres odkanalizování - západní polovina území

*.pdf [PDF, 6,9 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres odkanalizování - východní polovina území

*.pdf [PDF, 6,0 MB]
odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres zásobování el. energií - západní polovina území

*.pdf [PDF, 6,2 MB]
odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres zásobování el. energií - východní polovina území

*.pdf [PDF, 5,7 MB]
odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres zásobování plynem - západní polovina území

*.pdf [PDF, 6,0 MB]
odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres zásobování plynem - východní polovina území

*.pdf [PDF, 7,8 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres zásobování teplem, spoje - západní polovina území

*.pdf [PDF, 6,0 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres zásobování teplem, spoje - východní polovina území

*.pdf [PDF, 6,0 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres předpokládaných záborů půdního fondu - západní polovina území

*.pdf [PDF, 6,7 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres předpokládaných záborů půdního fondu - východní polovina území

*.pdf [PDF, 2,0 MB]
Odůvodnění návrhu Územního plánu Zlína - výkres širších vztahů